دومین مرحله مسابقه کتابخوانی

دومین مرحله مسابقه کتابخوانی

 

 

 

 

 

 

 
  
برگزاري نمايشگاه طرح جابر در آموزشگاه

 

     ادامه خبر در بخش اخبار مجموعه ......  

ملاقات دانش آموزان از كودكان بيمار بيمارستان افضل

 

     ادامه خبر در بخش اخبار مجموعه ......  

بازديد پايه چهارم از افلاكنما

 

     ادامه خبر در بخش اخبار مجموعه ......  

جلسه تغذيه ويژه پيش دبستاني و پايه اول

 

     ادامه خبر در بخش اخبار مجموعه ......  

 
   
 

آلبوم تصاویر